31.8.2023 | Nyheter

PHM:s tillväxt fortsätter i Sverige: Höga Kusten Skog & Fastighet förvärvar Norrland Park & Mark

Höga Kusten Skog & Fastighet AB, ett PHM-partnerföretag i Örnsköldsvik, Sverige, har förvärvat Norrland Park & Mark AB.

Affären stärker Höga Kustens ställning som ett lokalt företag vilket tillhandahåller mark- och utomhusunderhållstjänster i norra Sverige. Höga Kusten Skog & Fastighet är verksamt i Norrland samt i Stockholms- och Uppsalaområdet.

”Vi, Höga Kusten och PHM, delar samma filosofi, vi tror på lokalt entreprenörskap och självbestämmande. Detta, i kombination med att ha arbetat tillsammans med Höga Kusten en tid, gör att vi är glada över att komma med i teamet och nu kunna ta nästa steg som företag och PHM-partner.” – Mikael Vikholm, grundare och VD för Norrland Park & Mark AB.

Norrland Park & Mark är ett markarbetsföretag baserat i Härnösand. Företaget har en omsättning på cirka två miljoner euro och cirka 35 anställda.

PHM Group består av över 100 lokala fastighetsserviceföretag med samma värderingar: entreprenörsanda samt rättvist och ansvarsfullt beteende.

”Vi är mycket glada över att ha med oss Mikael, Ewa och deras team på Norrland Park & Mark. Det kommer att stärka vår kompetens inom markarbeten och utomhusunderhåll, vilket våra kunder i allt högre grad efterfrågar i den växande Norrlandsregionen.” – André Kristofferson, Höga Kusten Skog & Fastighet.

Läs mer om Höga Kusten Skog & Fastighet

Mer information:

André Kristoffersson, affärsutveckling, Höga Kusten Skog & Fastighet
Tel. +46 70 335 8801, andre.kristoffersson@hksf.se

Oliver Bond, Head of M&A, PHM Group
Tel. +46 70 768 9961, oliver.bond@phmgroup.com