Vår svenska bakgrund är att vilja modernisera!

Fastighetsbranschen kan ibland upplevas som konservativ och trögrörlig. Det handlar om fastigheter med alla dess ekonomiska, tekniska och juridiska frågor som ska hanteras. Utöver det ska fastigheten och dess utemiljö skötas om och förvaltas. Det är lättast att göra som vi alltid har gjort – eller hur?