Gröna Gården
3.7.2023 | Nyheter

Gröna Gården satsar på en ännu grönare verksamhet!

Gröna gårdens verksamhetsområde sträcker sig från Malmö till Helsingborg och servar kunder med fastighetsservice på hela sydvästra kusten. Företaget har sina rötter inom utomhusunderhåll och landskapsdesign, men erbjuder nu ett allt bredare utbud av tjänster inom fastighetsservice. Gröna Gården håller noga koll på branschens utveckling och strävar efter att alltid vara ett steg före. Detta gäller också miljövänliga arbetsmetoder, redskap och fordon.

”Våra kunder förväntar sig miljövänliga tjänster av oss, vilket är anledningen till att vi strävar efter att minska utsläppen som våra verksamheter genererar. Att ha en modern fordonsflotta är också viktigt för våra anställda. Elfordon och verktyg skapar mindre buller och avgaser, vilket gör arbetet trevligare. Vi vill vara en attraktiv arbetsgivare som investerar i en god framtid.”

Kristian Nylander, VD på Gröna gården AB.

Förutom eldrivna fordon undersöker Gröna Gården aktivt andra lösningar för att effektivisera sin energianvändning. Enheten har installerat solpaneler på taket till sitt kontor i samarbete med byggnadens ägare, vilket bidrar till att producera förnybar energi och minska behovet av traditionella energikällor.

”Övergången till fossilfria verksamheter tar tid, men vi närmar oss det målet steg för steg.”

Kristian Nylander, VD på Gröna gården AB.

Gröna Gården vill vara en förebild inom branschen genom att fokusera på energieffektiva och hållbara metoder samt miljövänlig drift. Genom att gradvis byta ut fossilbränsledrivna fordon mot eldrivna alternativ minskar de sin påverkan på miljön och bidrar till att minska utsläppen. Det är inte bara en fördel för naturen utan det är också en fördel för företagets anställda. De tystare och renare eldrivna fordonen och verktygen skapar en trevligare arbetsmiljö och gör arbetet mer behagligt.

Övergången till en fossilfri verksamhet är en process som tar tid, men Gröna Gården är fast beslutna att fortsätta mot sitt mål. Med varje steg de tar mot minskad klimatpåverkan blir Gröna Gården en grönare och mer attraktiv arbetsplats, samtidigt som de uppfyller sina kunders allt större krav på miljövänliga tjänster!